Privacy Statement en disclaimer

Cleanil Schoonmaakproducten hanteert een stringent privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Cleanil.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In het privacystatement van Cleanil.nl  staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Waarom verzamelt Cleanil bepaalde informatie?

Cleanil Schoonmaakproducten streeft ernaar de beste service voor haar klanten. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen het grootste assortiment schoonmaakproducten. Cleanil Schoonmaakproducten wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij ons dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.
Hierbij kunt u denken aan:

 

 • het uitbreiden van de website www.cleanil.nl met nog meer diensten en informatie;
 • het verschaffen van informatie, afgestemd op de voorkeuren van de gebruikers.

 

Welke persoonlijke informatie registreert Cleanil Schoonmaakproducten en waarvoor wordt deze gebruikt?

Klantgegevens

Voor de verkoop van haar producten heeft Cleanil Schoonmaakproducten de naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, KvK-gegevens en een juist bank- of gironummer van haar klanten nodig. Deze informatie wordt gebruikt voor facturering van de bestellingen en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen. Wij gebruiken uw e-mail adres ook om belangrijke mededelingen (zoals vakantie- en feestdagensluitingen) te kunnen doen en nieuwe producten en diensten aan te kunnen bieden (nieuwbrieven) Deze nieuwbrieven zullen maximaal 6 maal per jaar worden verstuurd. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht en worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

IP-adres
Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Cleanil Schoonmaakproducten gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Cleanil Schoonmaakproducten haar dienstenpakket verder kan verbeteren.

Cookies
Bij gebruik van deze website kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wanneer u deze website bezoekt worden de volgende cookies ingezet:

 • Google Analytics: Dit is een cookie die ingezet wordt om het gebruik/werking van deze website te analyseren.
Google Analytics gebruik
- wij maken gebruikt Google Analytics-cookies;
- wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
- het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
- 'gegevens delen' hebben wij uitgezet;
- wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De vergaarde informatie wordt echter nooit gebruikt voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld spam-mail. Met behulp van de informatie die via cookies verkregen wordt, kunnen wij onze website nog gebruiksvriendelijker maken en laten aansluiten op de wensen van onze bezoekers.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. De cookies die worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

E-mail
Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Cleanil Schoonmaakproducten de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Cleanil Schoonmaakproducten strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Cleanil Schoonmaakproducten, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van Cleanil Schoonmaakproducten. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Cleanil Schoonmaakproducten zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@cleanil.nl


Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Cleanil Schoonmaakproducten. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en marketing doeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend door Cleanil Schoonmaakproducten gebruikt en worden nooit verstrekt aan derden.

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:
Recht op inzage
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar info@cleanil.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
Recht op rectificatie
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar info@cleanil.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar info@cleanil.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.
Recht op beperking van de verwerking
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar info@cleanil.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@cleanil.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Intrekken toestemming
Als je Cleanil toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.
Weigering verzoeken van onredelijke aard
Wanneer Cleanil verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Met wie delen wij uw gegevens:
Wij hebben derden nodig om de alles goed te laten functioneren. Onderstaand ziet u de belangrijkste partijen waarmee wij samenwerken en waarmee Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten om uw privacy te waarborgen.

Webwinkelsoftware:
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Sienn. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening (webshopbestellingen) aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sienn heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sienn is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Dit geldt ook voor de Subverwerkers die zij eventueel inschakelen.


BetaalProvider:
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek:
GLS Transport
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Indien wij het vervoer niet in eigen beheer uitvoeren, maken wij gebruik van de diensten van GLS om uw zending af te leveren. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de hierboven genoemde partijen delen. Ook geven wij uw e-mail adres door, zodat u gebruik kunt maken van de Track&Trace software van GLS. De hierboven genoemde partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de hierboven genoemde partijen onderaannemers inschakelt, stellen de hierboven genoemde partijen uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Beoordelingen:
FeedBack Company
Reviews worden door de FeedBack Company afgehandeld. Gegevens welke door u worden ingevoerd, staan ter beschikking van de FeedBack Company.

Verzenden van Nieuwsbrieven/mededelingen:
MailChimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van MailChimp. Gegevens welke wij delen zijn uw e-mail adres. Deze worden nooit verkocht.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 5jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze
juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Beveiliging gegevens:
De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving.
De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:
Beveiligde verbinding met SSL-certificaat (HTTPS)
Up-to-date anti-virus software
Beveiligde USB-sticks
Unieke toegangscodes en wachtwoorden
Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
Geen documenten op privé laptops van medewerkers


Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid

 

Disclaimer

De informatie over producten en prijzen op onze website is constant aan verandering onderhevig. Wij doen onze uiterste best deze informatie zo foutloos mogelijk te houden. Deze webshop is met de grootste zorg samengesteld en wordt dagelijks bijgehouden, echter sluiten wij fouten in artikelbeschrijvingen of prijzen niet uit. Cleanil Schoonmaakproducten kan echter geen garanties geven m.b.t. de juistheid of de inhoud van de gegevens op onze website en is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de content van onze website.Voor gebruik van de artikelen raden wij u altijd aan het etiket en de eventuele bijgevoegde informatie goed te lezen. U kunt geen rechten ontlenen aan de beschrijving op de webshop. Eventuele foutieve prijzen zullen wij u kenbaar maken voor levering van de goederen en desgewenst kan de order zonder bijkomende kosten geannuleerd worden.

Schoonmaakproducten zoeken

Afvalbakken assortiment  ❯

 

 • € 7,00 verzendkosten in NL;
 • Gratis verzending vanaf € 300
 • Levertijd 1 - 10 werkdagen
 • Eigen voorraad 
 • Producten af te halen bij onze afhaalbalie
 • Beveiligde verbinding met SSL-certificaat (HTTPS)


Showroom / Afhaalbalie

De Grens 18D

6598 DL Heijen

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
van 8.00uur - 17.00 uur
Zaterdag: op afspraak 

 

CLEANIL ACTIES

 • € 119,00 excl. BTW

  Art.code: 1.527-181

  Verpakking: per stuk

  Karcher Voorjaarsactie

  Karcher T7/1 Classic stofzuiger 1.527-181 Karcher
  T7/1 Classic

  VOEG TOE meer informatie
 • € 495,00 excl. BTW

  Art.code: FG396358 BEIGE

  Verpakking: per stuk

  Nu extra voordelig!

  Rubbermaid Landmark container met dienbladhouder 190Ltr FG396358 Rubbermaid Landmark
  container met
  dienbladhouder 190Ltr

  VOEG TOE meer informatie
 • € 55,65 excl. BTW

  Art.code: 4054109

  Verpakking: per stuk

  Complete Stofwisset!

  Wecoline Stofwisset Wecoline stofwisset

  VOEG TOE meer informatie
 • € 999,00 excl. BTW

  Art.code: 1.092-104.0

  Verpakking: per stuk

  Continu het beste resultaat!

  Karcher Stoomreiniger SG 4/4 - 1.092-104.0 Karcher
  Stoomreiniger
  SG 4/4

  VOEG TOE meer informatie
 • € 93,05 excl. BTW

  Art.code: R050669

  Verpakking: per stuk

  Uw vloer weer schoon in een handomdraai

  Rubbermaid Pulse vloerreiningingskit, inclusief vlakmopframe en 2 vlakmoppen R050669 Rubbermaid Pulse
  vloerreiningingskit
  AKTIE SET

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie
 • € 55,65 excl. BTW

  Art.code: 20100417

  Verpakking: 2 stuks in doos

  Revolutionair: twister pads

  HTC Twister ™ vloerpad Groen 17" 20100417 HTC Twister ™
  vloerpad Groen
  17"

  VOEG TOE meer informatie
 • € 51,85 excl. BTW

  Art.code: 2036074

  Verpakking: dispenseremmer met 150doekjes

  Nog nooit was desinfectie zo eenvoudig!

  Clean 'n Easy - Desinfectie 02036074 Clean 'n Easy -
  Desinfectie

  VOEG TOE meer informatie
 • € 142,50 excl. BTW

  Art.code: 02036094

  Verpakking: 10 rollen x 170doekjes/ds

  Clean 'n Easy disposable microvezeldoek op rol

  Clean 'n Easy microvezeldoek op rol 3021703 Clean 'n Easy
  microvezeldoek op rol
  10 x 170/ds

  VOEG TOE meer informatie